PublicatiesLeerstoel Priester Léon de Foere

Reeks De Spectateur 2
"Dubbelzinnige kwetsbaarheid: spanningsveld tussen bedreiging en verrijking"

Als tweede publicatie in de reeks De spectateur presenteert de Leerstoel Priester Léon de Foere acht artikels over het thema kwetsbaarheid. Haar dubbelzinnig karakter wordt verkend langs een drietal invalshoeken.

Mensen streven naar macht en rijkdom, maar we weten dat dit aanleiding kan geven tot misbruik. Dit boek bewijst dat we er gebaat bij zouden zijn meer uit te gaan van onze kwetsbaarheid als kracht in plaats van die achter een façade verborgen te willen houden. Wijsheid begint vanuit zelfkennis: onze kwetsbaarheid valt niet te loochenen, maar ze hoeft hoegenaamd geen zwakte te zijn. Ze maakt ons juist ten volle mens.

Met bijdragen van Ilse Cornu, Sander Vloebergs, Emmanuel Van Lierde, Lea Verstricht, Tom Callebaut, Luk Vanmaercke en Jos Moons.

Auteur: Wim Vandewiele

Bestellen? De Spectateur 2 – Halewijn UitgeverijHof Bladelin 'Historical House'

Het Hof Bladelin in Brugge en de restauratie van de schilderijen in de Romeinse zaal

Professor Lieve Watteeuw schreef het boek ‘Het Hof Bladelin in Brugge en de restauratie van de schilderijen in de Romeinse zaal’ (uitgegeven door Peeters). Dit boek is tevens te koop in het Hof Bladelin.Leerstoel Priester Léon de Foere

Reeks De Spectateur
Nr 1: Toekomst van het religieuze leven en de apostolische werken

De Leerstoel Priester Léon de Foere werd in 2018 opgericht door de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën in Ruiselede aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven om vanuit een opbouwende en kritische houding kerkelijke en maatschappelijke thema’s op de agenda te plaatsen, te verbreden en te verdiepen. Dit gebeurt aan de hand van vormingssessies en een jaarlijkse publicatie in een nieuwe reeks uitgaven, ‘De Spectateur’ genaamd.

In dit eerste boek in de reeks presenteert de Leerstoel Priester Léon de Foere drie hoofdstukken over de toekomst van het religieuze leven en haar apostolische werken. Theoloog Anton Lingier schrijft over het waarom van de dalende trend van het aantal religieuzen. Hij biedt een stevige analyse van verklaringen die in de literatuur te vinden zijn en evalueert ze kritisch.

Meteen een vruchtbare bodem voor twee pertinente vragen, namelijk: wat moeten we doen met het religieuze leven in het Westen? En ook: wat mogen we hopen? Wim Vandewiele biedt in het tweede en derde hoofdstuk op die vragen een antwoord vanuit sociologisch perspectief. De toekomst van het religieuze leven ligt voor hem zowel in het huidige en gunstige post-seculiere klimaat als in het sociaal ondernemerschap dat eigen is aan het religieuze leven.

Bestellen? De Spectateur deel 1 – Halewijn Uitgeverij


Bladelin Academy

'Paus Franciscus' de conservatieve revolutionair

Emmanuel Van Lierde Davidsfonds – Antwerpen  2023, 144 blz.

Toen de Argentijnse jezuïet Jorge Mario Bergoglio op 13 maart 2013 als nieuwe paus op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome verscheen, was hij voor velen een nobele onbekende. Maar al snel raakte de hele wereld in de ban van deze eenvoudige bisschop van Rome die op mensen toe stapte, zieken en personen met een beperking omhelsde, gevangenen de voeten waste en aandacht vroeg voor de armen en voor de aarde.

Paus Franciscus komt over als progressief en revolutionair. Maar klopt dat beeld wel? Of blijft hij, als puntje bij paaltje komt, toch ook een conservatieve kerkleider? Hij wist in de voorbije tien jaar de toon en de stijl aan te passen, maar is de inhoud niet dezelfde gebleven? En al wil Franciscus een nieuwe wind door de kerk laten waaien en zet hij in op noodzakelijke structurele hervormingen, toch botst ook hij op grenzen, weerstand en schandalen.
Filosoof en theoloog Emmanuel Van Lierde gaat in dit boek op zoek naar de prioriteiten van deze paus en maakt bij de tiende verjaardag van diens fascinerende pontificaat de balans op. Is Franciscus écht een revolutionair of betreft het een misleidende beeldvorming?

Bestellen? Uitgeverij Davidsfonds

Emmanuel Van Lierde (Gent, 1976) was vijftien jaar actief bij het christelijke opinieweekblad Tertio, waarvan vijf jaar als hoofdredacteur. Hij volgt voor dat blad ook al jaren het reilen en zeilen in het Vaticaan. Hij is een bevoorrechte getuige van dit pontificaat en mocht de paus al herhaaldelijk ontmoeten, onder meer voor exclusieve interviews in 2016 en nu opnieuw voor dit boek. Eerder publiceerde hij het boek Welkom in Rome. Kruispunt van de wereldkerk (2020). Vandaag is hij aan de slag als stafmedewerker van de studiedienst van Curando.

Curando

De ouderenzorg staat voor gigantische uitdagingen. Daar kun je het beste het hoofd aan bieden door een geïnspireerde aanpak, die je toelaat eigenzinnige keuzes te maken. Soms gaan die in tegen de heersende economische logica, maar getuigen ze wel van een degelijk en duurzaam management.

In dit verhaal, geschreven vanuit de decennialange ervaring van zorggroep Curando, staat centraal hoe een geïnspireerde visie, en de keuze voor een duidelijke katholieke identiteit als organisatie, een gezonde basis vormt voor de zorg van de toekomst. Als we vanuit een sterke overtuiging de mens weer centraal zetten, dan is de zorg klaar voor morgen.

Bestellen? Uitgeverij Lannoo