Aanwezigheid van de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria van Kongolo

En terwijl paus Franciscus op bedevaart was in Congo (eind jan 2023), komt er precies vanuit die kerk blij nieuws, meer bepaald vanuit het bisdom Kongolo waar de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede jarenlang hun missiepost in Mufunga hadden.

Op vraag van Zr. Christianne, algemeen overste van onze Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede, en Zr. Clémentine, algemeen overste van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria van Kongolo (CimKo), op het liturgisch feest van de ‘Opdracht van de Heer’, ook O.L.V. Lichtmis genoemd (dag die in de kerk toegewijd is aan het ‘religieuze leven’) kwam een bijzondere aankondiging.  Zr. Christianne en zr. Clémentine bevestigden dat er in september 2023 drie zusters van Kongolo naar ons komen.  De Zusters van Kongolo hebben onze eigen Zusters opgevolgd in de missiepost van Mufunga en beide congregaties hebben altijd goede contacten met elkaar behouden.

De drie Zusters zullen een gemeenschap vormen in het Hof Bladelin dat dus zijn traditie van kloosterhuis verder zet.  De verdieping boven de drie historische zalen wordt voorbehouden en op de tweede verdieping komt er een aangepaste hedendaagse kloosterwoning. Ook de zogenaamde ‘Spaanse Vleugel’ – bijgebouwd door Francisca van Luxemburg-Van Egmont, blijft verder voorbehouden voor intern gebruik.

Het religieuze leven hoort tot het hart van de kerk en is wezenlijk in en voor haar bestaan.  Het is altijd de hoop van onze Zusters geweest dat het religieuze leven de kerk en ons geloof verder zou kunnen dragen en dienen. Dikwijls kwam de vraag bij ons op : ‘hoe zal dat geschieden’ ?  

De Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede bestaat uit 5 wortels : de ‘oude’ wortel van de Zusters van O.L.V. van 7 Weeën, de Zusters van O.L.V. Hemelvaart, de Zusters Apostolinnen toegewijd aan O.L.V. onbevlekt ontvangen, de Zusters toegewijd aan de H. Vincentius a Paulo, en de Zusters toegewijd aan de H. Jozef van Calasanz.  Flexibiliteit zit dus in de genen.

De Congolese Zusters blijven Zusters van hun eigen bisschop van Kongolo.  Maar vanuit haar flexibiliteit heet onze Congregatie de Zusters zeer hartelijk welkom : ze zullen ook met zusterlijke liefde gehuisvest worden.  De Zusters van Kongolo zullen door ons apostolisch werk ‘vzw Curando, O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede’ een job en inkomen krijgen. De Zusters zullen de Nederlandse taal leren op vraag van onze Bisschop Lode en van Curando.  Hartelijk dank voor de goede samenwerking in de geest van de Congregatie.  Een warme dank ook aan de mensen van onze vzw Vrienden van Mufunga, en in het bijzonder aan de heer Ignaas Buyck.  Hun contacten en gesprekken met de Zusters van Kongolo liggen absoluut aan de basis van dit initiatief.  Wij zijn ervan overtuigd dat we uitgenodigd worden ons ja-woord (opnieuw) te geven aan de ‘boodschap van de Engel’.  Die vertrouwt ons de kracht toe van de H. Geest, Adem van nieuw leven.  Graag lieten we u op deze bijzonder Lichtmis 2023 delen in dit blije nieuws en in onze vreugde.

Mogen wij u vragen om op voorspraak van de H. Maagd Maria, de patrones van beide Congregaties, te bidden tot de H. Geest dat dit initiatief een genade mag zijn voor beide Congregaties, voor de kerk van de stad en het bisdom Brugge.

Tot zover het blijde nieuws in naam van en met hartelijke groet van Zr. Clémentine, Zr. Christianne en Kan. Patrick Degrieck.