DANKEN EN STEUNEN

Eerst en vooral wil ik oprecht de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën, Ruiselede danken voor haar grote inzet -in alle betekenissen van het woord- voor het ‘Hof Bladelin’.
De zending van de zusters wordt gecontinueerd. Het huis blijft een kloosterhuis én er wordt gezorgd voor ontsluiting: een niet onbelangrijk deel van het huis is open voor het publiek.
De zusters doen dit vanuit het besef dat ze het verhaal van dit bijzonder historisch huis moeten en willen delen met velen. Zij verrijken het grote verhaal door er, met respect voor elke bezoeker, het Magnifcat van Maria te zingen (zie ook ‘Visie Historical House’).
Zonder de zusters was en is de ontsluiting gewoon niet mogelijk.

Dank ook aan de werking van onze werkgroep vrijwilligers. Ook zonder hen is deze ontsluiting echt niet mogelijk.
De zusters en ikzelf zijn hen zeer erkentelijk en dankbaar!

STEUNEN

Indien u onze werking wenst te steunen zouden wij u daarvoor zeer dankbaar zijn!
Giften kunnen overgeschreven worden op de bankrekening:
BE95 7380 2251 7358 op naam van Vzw Gesticht de Foere – Naaldenstraat 21 – 8000 Brugge.

DANKEN

Wilt u een woord van dank richten aan de zusters,
stuur dan gerust een e-mail naar mijn mailadres.
Ik maak uw woorden graag aan hen over.
patrick.degrieck@olv7w.org`

Wilt u een pluim geven aan onze vrijwilligers,
stuur dan gerust een e-mail naar hun verantwoordelijke: de heer Wouter Delaere.
wouter.delaere@olv7w.org
Het zal hen ongetwijfeld veel deugd doen en ze verdienen het!

Ik hoop van harte dat uw bezoek aan, interesse voor of contact met ons huis ‘Hof Bladelin’ een verrijking is en ook u heeft deugd gedaan.

Met hartelijke groet,

Kan. Patrick Degrieck,
Algemeen Directeur van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën, Ruiselede
Voorzitter vzw Gesticht de Foere – Hof Bladelin