Bladelin Academy

De ‘Bladelin Academy’ is een apostolisch werk van de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede en organiseert in het ‘Historal house’ Hof Bladelin in Brugge academisch onderbouwde events op het snijpunt van Kerk, geloof en samenleving, waarbij steeds een toegankelijke vertaalslag naar het brede publiek wordt uitgewerkt.

Bijzondere interesse gaat uit naar de kerk als dienst aan de wereld, het engagement en de eigen zending van leken, de christelijke inspiratie in de zorgsector en de joods-christelijke dialoog.

De ‘Bladelin Academy’ is een samenwerkingsverband tussen de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede, de Leerstoel Priester Léon de Foere (KU Leuven), vzw Curando en Prof. Dr. Wim Decock (verbonden aan het UCL).

Voorbije initiatieven:

6 september 2023 - Helen Alford

Zo’n vijftig geïnteresseerden onder wie de apostolische nuntius in België, Mgr. Franco Coppola, en de nuntius bij de EU, Mgr. Noel Treanor, kwamen op woensdag 6 september 2023 naar Hof Bladelin om er de tweede avond bij te wonen in de reeks Bladelin Academy.
Prof. Dr. Wim Vandewiele sprak namens de Bladelin Academy en de Leerstoel Priester Léon de Foere (KU Leuven) een welkomstwoord uit waarin hij de historiek schetste van Hof Bladelin en ook de doelstellingen van de Leerstoel en de Academy presenteerde.
Daarna leidde Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, de eregast van de avond in: dominicanes Helen Alford (1964, Londen). Ze is voorzitter van de Pauselijke Academie voor de Sociale Wetenschappen, raadgever bij het Dicasterie ter Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van het Angelicum, de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino van de dominicanen in Rome. Stafmedewerker van Curando.
Emmanuel Van Lierde, ging vervolgens met haar in gesprek over haar roeping en haar kijk op de toekomst van het religieuze leven in Europa, over de neoliberale en kapitalistische economie die mensen versmacht en de alternatieven daarvoor, over werk als bron van zingeving en betekenis in het leven, over de kerk in dienst van de wereld en over de inspiratie die de sociale leer van de kerk biedt voor meer menswaardigheid, duurzaamheid, broederlijkheid en solidariteit in de samenleving, in de economie en het bedrijfsleven, in het onderwijs en de zorgsector. Tot slot kwam ook de leiderschapsstijl in politiek, bedrijfsleven en kerk aan bod. De antwoorden die zuster Helen op de vragen gaf, werden zeer gesmaakt door de aanwezigen en het hoeft dan ook niet te verbazen dat er stevig over werd nagepraat tijdens de aansluitende receptie, die volgde op het dankwoord van algemeen directeur van vzw Curando Dirk Lips.

Stuurgroep Bladelin Academy 

  • Prof. Dr. Wim Decock (UC Louvain)
  • Kan. Patrick Degrieck (Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede en vzw Gesticht de Foere)
  • Dhr. Emmanuel Van Lierde (KU Leuven & vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede)
  • Prof. Dr. Wim Vandewiele (KU Leuven & vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede)
  • Dhr. Dr. Dirk Lips (vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede)
  • Mevr. Marijke Vanhoutte (Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede, werkgroep “De Kantel”)
  • Mevr. Els Claeys (secretaris)

Activiteiten/kalender

Zie rubriek ‘Lezingen’ op deze website.