Events op een unieke plaats

Hof Bladelin als bijzondere locatie om jouw gasten, relaties en klanten te ontvangen ?
Dat kan!  Gecombineerd met een begeleid bezoek aan het Hof Bladelin (incl. Romeinse Zaal) wordt uw evenement exclusief en cultureel in een intieme serene sfeer.

Beschikbare ruimten

 1. Zaal “de Medici”
  Aan tafel maximum 20 personen.
  Stoelen op rij, maximum van 40 personen.
  Staande maximum 80 personen.
 2. Kapel “OLV Hemelvaart”
  Beneden maximaal 100 personen (eventueel uitbreidbaar met 20).
  Doksaal, maximaal 50 personen.
 3. Kamer “Zuster Gabriëlle Claeys”
  Staande maximaal 20 personen.


Huisregel

 1. Voor lezingen of concerten in de kapel, worden de programma’s altijd eerst aan de Congregatie voorgelegd.
  Wanneer instrumenten gebracht worden, wordt het bord geplaatst met als tekst: “Instrument(en) in bruikleen. Gelieve niet te bespelen zonder toelating. Dank voor uw begrip.” De vzw Gesticht de Foere is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan muziekinstrumenten die door de organisator tijdelijk gebracht worden.
  Indien er stoelen bij moeten gezet worden in de kapel, kunnen enkel de ‘bijzet-stoelen’ uit de kamer van Zr. Claeys gebruikt worden. Nadien zet men ze terug. Er zijn karretjes voorzien voor de verplaatsing. Men zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk dingen dienen verplaatst te worden om schade tot een minimum te beperken.
 2. Het vastleggen van de ruimten, de data en het opmaken van het contract gebeurt door de heer Wouter Delaere of de heer André Leenknecht (zie website “wie is wie? – bezoeken en gebruik maken van de publiek toegankelijke ruimten).
 3. Het voorschot is noodzakelijk voor het definitief vastleggen van de data en ruimten. Het bedrag is de helft van de factuur. Pas bij ontvangst van de betaling is er een ‘contract’.
 4. De toegang én uitgang is uitsluitend via de Naaldenmarkt, Naaldenstraat 17 – 19, dit wordt op alle berichtgeving vermeld.
  Voor een goede toegang tot de kapel wordt het afspanlint en het bord “hier niet parkeren” tijdig op de Naaldenmarkt gezet voor de ingangsdeur.
  Er wordt omwille van reden van privacy geen gebruik gemaakt van de toegang, wandelgangen, sanitair en restaurant van de assistentiewoningen.
 5. Voor een evenement in de Kapel wordt er telkens als plaatsaanduiding vermeld: “Kapel O.L.V. Hemelvaart”.
 6. Er wordt afgerond omstreeks 22u 30, het sluitingsuur is 23 u, rekening houdend met de mede-bewoners van het huis.
 7. Er worden geen extra’s (zoals tapijten, kaarsen, planten en dergelijke) aangebracht. Eventueel kan er op de Naaldenmarkt een embleem/logo van de inrichter op de dag/avond van het initiatief geplaatst worden.
 8. De VZW Gesticht de Foere wil, in overleg met de inrichter, het publiek initiatief gratis zetten op de website van het “Hof Bladelin” en afficheert het ‘ad valvas’, aan de poort van de  “Naaldenmarkt”.
  Er kunnen ook flyers op de desk (Pieter Bladelin zaal) gelegd worden.
  Er worden verder in het Hof Bladelin geen affiches of dergelijke opgehangen.
  De inrichter (van een publiek event) is zelf verantwoordelijk voor alle andere vormen van bekendmaking (eventueel affiches) en ook voor de kaartenverkoop.
 9. Internet en het scherm kunnen gebruikt worden.
  Het beeldscherm blijft bij voorkeur in de Medici-zaal.
  Het is niet evident o.a. omwille van schade het regelmatig te verhuizen.
 10. Alle catering (dranken en voedsel) gebeurt uitsluitend via vzw Curando.
 11. Contract en schade: in opmaak
 12. Indien men naast de kapel ook de Medici zaal wenst te gebruiken is er 50 euro extra (de maanden met verwarming 75 euro extra). In dat geval kan de organisator voor zichzelf (niet voor het publiek) ook het toilet gebruiken onder de trap (traphall De la Gaugerie).
 13. Op dit moment kunnen wij als sanitair voor de gasten of het publiek enkel het toilet onder de toren (binnentuin O.L.V. Hemelvaart) aanbieden.
 14. Het ganse historische complex is zowel buiten als binnen rookvrij.
 15. Alle vragen voor een uitzondering op dit huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan het BO.

Contacten en verdere info

Tarieven zie onder “uren en prijzen” van deze website.

Meer info kan u krijgen bij wouter.delaere@olv7w.org en andre.leenknecht@olv7w.org.

U kan een aanvraag indienen voor het gebruik van deze zalen dit formulier. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen en u wordt zo snel mogelijk op de hoogte gehouden van de voorwaarden.

De catering wordt verzorgd door het team van Curando. Curando maakt u een aangepaste offerte hiervoor indien u dit wenst. U kan terecht bij Ellen.vanrenterghem@curando.be

WELKOM