Events op een unieke plaats

Hof Bladelin als bijzondere locatie om jouw gasten, relaties en klanten te ontvangen?
Dat kan! Gecombineerd met een begeleid bezoek aan het Hof Bladelin (incl. Romeinse Zaal) wordt uw evenement exclusief en cultureel in een intieme serene sfeer.

Beschikbare ruimten

 1. Zaal “de Medici”
  Aan tafel maximum 20 personen.
  Stoelen op rij, maximaal 60 personen.
  Staande maximaal 80 personen.
 2. Kapel “O.L.V. Hemelvaart”
  Beneden maximaal 64 personen (eventueel uitbreidbaar met 26).
 3. Verhoog maximaal 12 personen.
 4. Doksaal, maximaal 46 personen.
 5. Kamer “Zuster Gabriëlle Claeys”
  Staande maximaal 20 personen.


Huishoudelijk reglement

 1. Het vastleggen van het gebruik van de ruimten en de opmaak van het contract gebeuren door Wouter Delaere (wouter.delaere@olv7w.org) of André Leenknecht (andre.leenknecht@olv7w.org), de ondertekening van het contract door de voorzitter van het Bestuursorgaan Kan. Patrick Degrieck (patrick.degrieck@olv7w.org).
 2. De afspraak tot het gebruik van de ruimten wordt als definitief beschouwd zodra het voorschot is betaald, bestaande uit de helft van de volledige huurprijs.
 3. Voor lezingen of concerten in de kapel moet het programma steeds op voorhand aan de Congregatie worden voorgelegd.
 4. Voor een evenement in de kapel dient in alle communicatie de juiste naam gebruikt te worden: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Ook voor de andere ruimten wordt de juiste benaming gebruikt.
 5. De toegang tot de historische ruimten en de kapel gebeurt steeds via de ingang op de Naaldenmarkt, Naaldenstraat 17-19. Dit moet op alle communicatie vermeld worden. Om de toegang tot de kapel te vergemakkelijken wordt het afspanlint en het bord “hier niet parkeren” tijdig op de Naaldenmarkt gezet voor de ingangsdeur.
 6. Om privacyredenen wordt er geen gebruik gemaakt van de toegang, de wandelgangen, het sanitair en het restaurant van de assistentiewoningen.
 7. Om overlast te vermijden voor de bewoners van de assistentiewoningen moeten de evenementen eindigen om 22u30. Het sluitingsuur is 23u.
 8. In de ruimten, die ter beschikking zijn, worden geen extra’s (zoals tapijten, kaarsen, planten en dergelijke) geplaatst. Wel kan op de Naaldenmarkt een paneel, banner of logo van de organisator op de dag/avond van het initiatief geplaatst worden.
 9. Indien beneden in de kapel het aantal stoelen niet voldoende zou zijn, worden eerst de stoelen op het doksaal gebruikt. Zo nodig kunnen ook nog de bijzetstoelen gebruikt worden. Na het evenement worden de bijzetstoelen terug op hun plaats gezet. Voor de verplaatsing zijn karretjes beschikbaar.
 10. Toegang tot het internet is mogelijk.
 11. Er is een beeldscherm beschikbaar, deze blijft bij voorkeur in de Medicizaal om schade bij verplaatsing te vermijden.
 12. Indien de organisator zelf muziekinstrumenten meebrengt, dan wordt het beschikbare bord geplaatst met de tekst: ‘Instrument(en) in bruikleen. Gelieve niet te bespelen zonder toelating. Dank voor uw begrip.’ De vzw Gesticht de Foere is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan muziekinstrumenten die de organisator meebrengt.
 13. Alle catering (eten en drinken) gebeurt uitsluitend via vzw Curando.
 14. Indien de organisator die de kapel gebruikt, daarnaast ook de Medicizaal wenst als ‘back-stage’, betaalt hij € 100 extra (gedurende de maanden met verwarming nog eens € 75 extra). In dat geval kan de organisator voor zichzelf (niet voor het publiek) ook het toilet gebruiken onder de trap (traphal De la Gaugerie).
 15. Op dit ogenblik is het sanitair voor de gasten of het publiek beperkt tot het toilet onder de toren (binnentuin Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 16. De vzw Gesticht de Foere is bereid, in overleg met de organisator, het publiek initiatief gratis op zijn website (www.hofbladelin.be) te plaatsen en ad valvas bekend te maken aan de poort van de Naaldenmarkt. Er kunnen ook flyers gedeponeerd worden aan de balie in de zaal ‘Pieter Bladelin’. Verder worden in het Hof Bladelin geen affiches of andere publiciteit van het event aangebracht. De organisator (van een publiek event) is zelf verantwoordelijk voor alle andere vormen van bekendmaking en voor de kaartenverkoop.
 17. Contract en schade: in opmaak.
 18. In het hele historische complex is het zowel binnen als buiten verboden te roken.
 19. Alle vragen voor een uitzondering op dit huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan het Bestuursorgaan.

Contacten en verdere info

Tarieven zie onder “uren en prijzen” van deze website.

Meer info kan u krijgen bij wouter.delaere@olv7w.org en andre.leenknecht@olv7w.org.

U kan een aanvraag indienen voor het gebruik van deze zalen dit formulier. Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen en u wordt zo snel mogelijk op de hoogte gehouden van de voorwaarden.

De catering wordt verzorgd door het team van Curando. Curando maakt u een aangepaste offerte hiervoor indien u dit wenst. U kan terecht bij Ellen.vanrenterghem@curando.be

WELKOM