Leerstoel Priester Léon de Foere

Doelstelling van de ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’

De Leerstoel Priester Léon de Foere werd in 2018 opgericht aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, door de Congregatie Zusters Onze‐Lieve‐Vrouw van 7 Weeën Ruiselede, onder Zr. Christianne De Craene, Algemeen Overste en Kan. Patrick Degrieck, Algemeen Directeur. De titularis van deze leerstoel is prof. dr. Wim Vandewiele. Het doel van deze leerstoel is het realiseren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de KU Leuven in verband met het bewaren en bevorderen van de religieuze en spirituele erfenis van het gedachtegoed van de Congregatie Zusters Onze‐Lieve‐Vrouw van 7 Weeën Ruiselede, met bijzondere aandacht voor armoede en samenleving, de toekomst van het religieuze gemeenschapsleven en de apostolische werken.

Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de sociale leer van de Rooms‐Katholieke Kerk en aan de christelijke zorg voor zorgvragers en werknemers in de apostolische werken. Door de natuurlijke band tussen de Congregatie Zusters Onze‐Lieve‐Vrouw van 7 Weeën Ruiselede en het bisdom Brugge kan er gezocht worden naar een vorm van samenwerking met het opleidings‐ en vormingshuis van het bisdom Brugge.

Onderzoek van de ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’

Het onderzoek van de leerstoel richt zich vandaag voornamelijk op de centrale vraag: “Welke vormen van religieus leven en samenleven bouwen vandaag aan vitale, innovatieve en duurzame toekomstperspectieven voor het religieuze gemeenschapsleven & de apostolische werken?”. Deze centrale onderzoeksvraag wordt geconcretiseerd in 2 subvragen:
1. Welke bouwstenen dragen in nieuwe vormen van religieus leven en samenleven op heden bij tot vitale, innovatieve en duurzame toekomstperspectieven voor het religieuze gemeenschapsleven & de apostolische werken?
2. Op welke wijze dragen klassieke vormen van religieus leven en samenleven op heden bij tot vitale, innovatieve en duurzame toekomstperspectieven voor het religieuze gemeenschapsleven & de apostolische werken?

De Spectateur

Naast het onderzoek wil de leerstoel vanuit een opbouwende en kritische houding kerkelijke en maatschappelijke thema’s op de agenda plaatsen, verbreden en verdiepen. Dit gebeurt aan de hand van vormingssessies en een (twee‐)jaarlijkse publicatie in een nieuwe reeks uitgaven, ‘De Spectateur’ genaamd.   

Wie was Priester Léon de Foere?

Léon de Foere (1787‐1851) was op de eerste plaats priester en medewerker van de Brugse bisschop, die zich op een actieve wijze inzette voor de armen van zijn tijd. Om aan arme meisjes de nodige opleiding te geven stichtte hij in 1816 de Congregatie Zusters Onze‐Lieve‐Vrouwe Hemelvaart te Brugge. In hun school kregen arme meisjes gratis onderricht met de bedoeling een ambacht te leren.

Ook is de Foere vanaf 1819 nauw betrokken bij de ondersteuning van de stedelijke wezenschool ‘De arme Maegdekens’ in Brugge. Hij was ook een van de grote promotoren van de Belgische onafhankelijkheid zowel tijdens de Franse als de Hollandse tijd. Hij zette zijn opvattingen omtrent deze onafhankelijkheid uiteen in de door hem in 1815 gestichte Spectateur Belge. Hij was een grote promotor van de Vlaamse taal. Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zetelde de Foere in het Nationaal Congres als afgevaardigde van het district Brugge. Hij maakte deel uit van de delegatie die in 1831 Leopold van Saksen‐Coburg in Londen de Belgische troon aanbood. In 1831 werd hij verkozen als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tielt. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot in 1848. Als politicus zette hij zich in voor de commerciële belangen van de Vlaamse industrie. Als priester was hij gedurende lange jaren directeur van het instituut van de Engelse dames in Brugge.

Contactgegevens Leerstoel Priester Léon de Foere

Prof. dr. Wim Vandewiele
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)
Sint‐Michielsstraat 4 box 3101 / MTC 02.24, B‐3000 Leuven
Email: wim.vandewiele@kuleuven.be
Phone: + 32 16 19 43 86; Mobile: + 32 474 64 79 54

Activiteiten/kalender

Zie rubriek ‘Overige activiteiten’ op deze website.