HISTORICAL HOUSE

Het Hof Bladelin behoort tot het onroerend erfgoed van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede.
Tot 2020 was dit een gesloten kloosterhuis. Sporadisch was er bezoek in de Romeinse zaal en de Medicizaal.
In 2020 verlieten de laatste inwonende zusters het kloosterhuis.

De Congregatie was genoodzaakt na te denken over de verdere bestemming van het Hof.  Het feit dat het patrimonium niet enkel bestaat uit het historische pand, maar ook uit de assistentiewoningen -die gebruikt worden door de vzw Curando- is een belangrijk gegeven. De kapel O.L.V.- Hemelvaart en de kloostertuin achteraan worden gemeenschappelijk gebruikt.

De restauratie van de schilderijen in de Romeinse zaal nodigen uit om dit project te delen met een breder publiek.

De jaren 2020-2023 jaren gaven de mogelijkheid om doorheen een waar zoekproces tot ‘onderscheiding van de Geest’ te komen.

De Congregatie heeft de opdracht gegeven aan architect Benoît Delaey om een beheersplan op te stellen, dat ondertussen goedgekeurd werd door de diensten van “erfgoed”.

De Congregatie verlangt op de eerste plaats het Hof Bladelin als een kloosterhuis te bewaren, indien mogelijk. Dat krijgt sowieso prioriteit.
De komst van de zusters uit Mufunga verheugt onze Congregatie ten zeerste. De zusters behoren tot CimKo, een diocesane Congregatie van het bisdom Lubumbashi die de eigen zusters van O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede hebben opgevolgd in hun missiepost Mufunga (Congo).
De Congregatie verleent deze zusters huisvesting en investeert daartoe in een nieuw kloosterhuis, gesitueerd op het eerste en tweede verdiep boven de historische zalen. De binnentuin O.L.V. Hemelvaart blijft de binnentuin van het kloosterhuis.

De Congregatie verleent tevens huisvesting aan huurders in de zogenaamde “Spaanse Vleugel”.

De Congregatie zet de deuren open van de drie historische zalen: de Bladelinzaal, de Romeinse zaal en de Medici zaal. Ze verlenen er aan de bezoekers hun gastvrijheid. De bezoeker kan ook even een blik werpen in de binnentuin O.L.V. Hemlvaart, de kamer “zuster Gabriëlle Claeys” en de kapel.

De Congregatie heeft vanaf het begin gekozen om de deuren van hun huis te openen, trouw aan hun eigen leven en stichter priester Léon de Foere.

Het is niet de bedoeling er een museum van te maken. Eerder wordt er gekozen voor de geest van een ‘historical house’.

De geschiedenis die in het Hof Bladelin kan verteld worden is er één van goede en kwade dagen, van rijke en arme dagen,….. een verhaal vanen over rijken en armen…..
De Congregatie, toegewijd aan O.L.V. zingt er op een bijzondere wijze het Magnificat, het loflied van Maria aan God ons aller Vader:

“Machtigen haalt hij omlaag van hun troon
Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien
Behoeftigen schenkt Hij overvloed
Maar rijken gaan heen met lege handen…”

Dit loflied, dat religieuzen elke avond bidden, maakt deel uit van het verhaal van dit ‘Historical House’.

Het Hof Bladelin heeft doorheen de eeuwen heen verschillende benamingen gekend.
Het werd onder priester de Foere: het “Gesticht der Bermhertigheyd”. Deze naam houdt voor de zusters meteen ook de zending en de opdracht in, die hen samen met dit erfgoed werd en verder wordt toevertrouwd.
Moge uw bezoek aan dit huis ons dichter bij elkaar brengen en bemoedigen als ziels- en tochtgenoot, om in onze wereld samen een “Thuis van Barmhartigheid” te zijn. 

De drie zalen en geheel het huis kunnen aanleiding geven tot uren lang vertellen van interessante en boeiende geschiedenisverhalen, van rijken en armen, van machtigen en eenvoudigen. Het zal aan de bezoeker en de eventuele gids zijn te ‘selecteren’.
De toegang en uitgang tot de historische zalen gebeurt via de Naaldenmarkt.

In de kapel kunnen evenementen doorgaan, echter enkel evenementen die passend zijn bij het religieus kader. De Congregatie behoudt het recht daar over te oordelen.
De toegang en uitgang gebeurt eveneens via de Naaldenmarkt.

Ook de Medicizaal en de kamer “zuster Gabriëlle Claeys”  komen voor privaat gebruik in aanmerking.
Er is ook de mogeijkheid van catering, voorzien door de diensten van Curando. 

Gezien de aanwezigheid van de bewoners in de assistentiewoningen wordt een einduur van 23 u voorzien. Men probeert zoveel mogelijk overlast voor hen te vermijden.

De Congregatie wenst hiervoor samen te werken met mensen die deze visie respecteren en zelfs uitdragen.
Wij zijn deze mensen zeer DANKBAAR.

Ruiselede, 16 juni 2023

In naam van de Congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

Zr. Christianne, Algemeen overste
Zr. Serafien, econome
Kan. Patrick Degrieck, Algemeen Directeur van de Congregatie en voorzitter van de vzw Gesticht de Foere