Publiek toegankelijke ruimten

Pieter Bladelin zaal

Hier was de 15e eeuwse woonruimte van Pieter Bladelin en 400 jaar later bevond zich er het schilderijenkabinet van E.H. Léon de Foere.  
De zaal geeft nu – via de Naaldenmarkt – toegang tot de diverse historische zalen en het binnenpand.

Zuster Christianne De Craene, Algemeen Overste van de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede en kanunnik Patrick Degrieck, Algemeen directeur van de Congregatie, zijn de initiatiefnemers voor de ‘ontsluiting’ en de huidige invulling van het Hof Bladelin.
Zij heten u in naam van alle zusters en alle medewerkers hartelijk welkom.

Deze zaal werd ingericht als balie en ontvangstruimte voor het bezoek. U vindt hier onder andere een kopie van de Bladelin triptiek van Rogier van der Weyden, een het schilderij met de afbeelding van E.H. de Foere, een originele Jacob van Oost (1603- 1671) met als titel “de aanbidding door de herders”, en verschillende links naar het verhaal van Priester Léon de Foere en het kantverleden van de “de Foersche” kantschool.

Romeinse zaal

De Romeinse zaal dankt haar naam aan het feit dat we hier omringd zijn door vier immense schilderijen, kopieën op doek, van fresco’s geschilderd omstreeks 1520 door Raffaello en leerlingen in de privé-vertrekken van de paus.  De kopieën werden gemaakt door één of meerdere (tot op heden) onbekende meesters en hier ondergebracht omstreeks 1829 door E.H. de Foere, eigenaar van het Hof Bladelin complex.

Een buitengewoon geslaagde restauratie gebeurde in de periode 2020 tot 2021. Het hele gebeuren van de restauratie is op zich een heel boeiend verhaal. (Zie meer onder de rubriek ‘Topstukken’ van deze website.)

In deze zaal is het niet toegelaten te eten of te drinken.

De Medici zaal

Deze zaal werd in de 15de eeuw door Tommaso Portinari voor de Medici gebouwd als verlenging van de bestaande vleugel. 

In deze ruimte kan u een kopie bewonderen van de Portinaritriptiek van Hugo van der Goes, en portretten van Portinari en zijn echtgenote, zoals geschilderd door Hans Memling.  Er zijn ook afbeeldingen van Filips de Goede en zijn derde vrouw Isabella Van Portugal met hun respectievelijk wapenschild en een replica van de ketting van de Orde van het Gulden Vlies.  Deze wapenschilden vindt u ook terug op de balksleutels van de aanpalende Romeinse zaal. 

De devotie tot O.L.V. van 7 Weeën dateert ook reeds van de 14e eeuw. De Bourgondiërs en de stad Brugge speelden geen onbelangrijke rol. U kunt in deze zaal daar meer over vernemen.
Er is ook een kopie O.L.V. van 7 Weeën van schilder Adriaan Isenbrandt (Brugge 1490- 1551) te bewonderen.

In de stamboom van de familie De Medici vinden we bovenaan Giovanni di Bicci, samen met de grootvader en vader van Lorenzo Il Magnifico. Hij en zijn vrouw Clarice Orsini nodigen u uit om verder van deze zaal te genieten. Ook het wapenschild van De Medici kan u hier bewonderen bij de familieportretten én op de balksleutels. Tevens zien we de drie Medici pausen : Leo X (geb. 1475, paus verkozen in 1513, overl. 1521. Hij was de zoon van Lorenzo), Clemens VII (geb. 1478, paus verkozen in 1523, overl. 1534. Hij was de neef van Lorenzo) en Leo XI (geb. 1534, paus verkozen in 1605, overl. 1605. Hij was 27 dagen paus van 1 tot 27 april. Hij was de zoon van Ottaviano de Medici). De eerste twee vinden we ook terug op de schilderijen in de Romeinse zaal.

Deze zaal kan gebruikt worden voor een vergadering of ontmoeting, met of zonder catering.

Kapel O.L.V. Hemelvaart

In 1816 stichtte E.H. Léon de Foere een zuster-gemeenschap “de Congregatie van O.L.V. Hemelvaart”. De kapel is dan ook toegewijd aan O.L.V. Hemelvaart. De trap langs de tuinkant leidt naar de eerste verdieping van de kapel. Een kopie van het schilderij van O.L.V. van 7 Weeën van de Brugse schilder Adriaan Isenbrant begeleidt u naar boven.

De laatclassicistische kapel heeft een driebeukig grondplan; de middenbeuk wordt van de zijbeuken gescheiden door rijen in imitatie marmer geschilderde zuilen (op de begane grond van Dorische orde, op de galerij van Ionische orde).  Het gewelf boven de middenbeuk is een tongewelf met verdiepte vierkante cassettes met in elke cassette een rozet. De apsis bevat mooie grisailles en vooraan staan ook twee gebeeldhouwde engelen van Laurent Delvaux afkomstig uit de Hofkapel van Karel van Loreinen.

Bovenaan prijkt een beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen uit de tweede helft van de 18de eeuw gemaakt door P. Pepers. Boven de uitgang bevindt zich de orgeltribune met een uitstekend Hooghuysorgel. De tribune rust op Corinthische zuilen. De orgeltribune loopt verder uit op het doksaal, een ruime en lange galerij, die zowel links als rechts over de gehele lengte van de kapel loopt. Het doksaal is letterlijk en figuurlijk rijkelijk verlicht. De glasramen dateren van 1904 en werden gemaakt door J. Dobbelaere. Ze verwijzen naar de verschillende aanroepingen van Maria. De galerij zelf rust op klassieke zuilen en is afgewerkt met een koperen ballustrade, gemaakt door de gelijknamige kleinzoon van Georges Dumery, de klokkengieter van de beiaard in de halletoren van Brugge.

Achteraan in de kapel bevindt er zich een kijkkast met devotievoorwerpen in verband met de verering van O.L.V. van 7 Weeën.

Een kader met de persoonlijke corporale en palla van mgr. Emiel-Jozef De Smedt (24e bisschop van Brugge van 1952-1984) herinnert aan zijn verblijf in het kloosterhuis van het Hof Bladelin gedurende zijn laatste levensjaren en zijn overlijden alhier in huis op 1 oktober 1995.

Met respect voor het sacraal karakter van de kapel, kan deze zich lenen voor een klassiek muziekevent of een lezing. Op de benedenverdieping is er plaats voor 90 personen. Er is eventueel ook nog plaats op het doksaal.

Kamer zuster Gabriëlle Claeys

Deze kamer is vernoemd naar Zr. Gabriëlle Claeys (1918-2005) die vele jaren in het Hof Bladelin woonde. Ze was ‘experte’ in het verhaal van Hof Bladelin. Zij was met het Hof Bladelin zogenaamd ‘ermee vergroeid’. Ze stond in voor het ontvangen van bezoekers. Van haar hand werd in 1988 het boek  uitgegeven “Het hof Bladelin te Brugge” bij de Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen. Ze beoefende ook zelf het kantklossen.
De kamer was tot 2020 de dagelijkse woonkamer van de Zusters van de Congregatie. De muren zijn afgewerkt met kamerhoge lambriseringen waarin schilderijen in Lodewijk XVI-stijl op doek zijn gespannen achter vergulde lijsten. De medaillons tonen landschappen met water. 
De schouw heeft een mantel uit Belgisch rood marmer. Op de schouw staat een – in gepatineerde terracotta –  Piëta uit de 17e eeuw, de meest afgebeelde wee van de zeven weeën van Maria. Naast de icoon van O.L.V. van 7 Weeën, patrones van de Congregatie, staan twee antieke kandelaars, op de ene staat de h. Hart van Jezus, op de andere het doorboorde hart van Maria. 

Deze kamer kan gebruikt worden voor een vergadering of ontmoeting, met of zonder catering.

Binnentuin O.L.V. Hemelvaart

De binnentuin bereik je via de Bladelinzaal. De oost- en noordzijde zijn voorzien van één travee brede vlak overwelfde galerij met korfbogen. Naast de toren bevindt zich de vroegere hoofdingang van het middeleeuws stadspaleis met twee mooie consoles.  Boven de twee korfbogen ziet u twee gebeeldhouwde renaissance-medaillons met de portretten van Lorenzo de Medici en Clarice Orsini (kopieën van hun portretten in De Medici zaal).

Er is een groot beeld van O.L.V. (2023), opgedragen aan kan. Patrick Degrieck van de hand van de heer Wilfried Vandierendonck (°1935). Ze laat ons mijmeren bij het Magnificat, haar lofzang. Misschien zingen of neuriën we het mee.

Er is tevens een Piëta (2023), verwijzend naar de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën, Ruiselede. De Piëta is het meest bekende tafereel van de 7 weeën van Maria. Onder het beeld is er een gebed. Het beeldhouwwerk is eveneens van de hand van de heer Wilfried Vandierendonck.

In de oostelijke gaanderij hangt het kunstwerk ‘Het grote Gebed’ van Charles Delporte (1928-2012). Wereldwijd zijn meer dan 300 van zijn kunstwerken tentoongesteld in musea, organisaties, kerken en steden, zoals o.a. in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Koninklijk Paleis van Brussel, het Élysée-paleis en de Nationale Bibliotheek in Parijs, het Museum voor Hedendaagse Kunst in Tokio, het Museum voor Moderne Kunst in São Paulo, het Museum voor Schone Kunsten in Montevideo, de Belgische ambassade in Peking, de Universiteit van Houston, Sint-Pauluskerk (Antwerpen),…
Hij werd door paus Johannes Paulus II verheven tot de Orde van Sint-Silverster, de pauselijke ridderorde.
Het kunstwerk werd door de kunstenaar geschonken aan de Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede uit dank en erkenning.